Галерия 13

Днес г-жа Йорданка Дюлгерова – директор на ОУ,,Юрий Гагарин” официално награди участниците в конкурса – ,,Моето любимо стихотворение за първи ноември”. Развитието на творческите способности на учениците, чрез участието в конкурси, е съпътствано и от обогатяване на знанията им по конкретната тематика на всеки конкурс. Работи се по естетическото, нравствено и патриотично възпитание на децата, което съществено допринася за изграждане на ценности, водещи до успешно изграждане на духовно-нравствения облик на подрастващите.

Add your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *