„ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕН СМОЛЯН: УЧИ СЕ И ДЕЙСТВАЙ!“ – ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН КЛИП