Директори

Директори на училището

  • Васил Йовков Христов / от 01.09.1961г. до 01.11.1989г./
  • Златка Атанасова Рашева / от 01.11.1989г. до 15.09.1992г./
  • Петър Димитров Аргиров / от 15.09.1992г. до 03.01.2007 г./
  • Йорданка Николаева Дюлгерова / от 03.01.2007 г. /