Да изчистим България

Учители, ученици и родители се включиха в инициатива, свързана с почистването на всички замърсени райони в и около училището. По този начин школото придоби друг облик, а за неговите възпитаници беше интересно и забавно.