Дарение

Във връзка със 135-годишнината от основаването на Начално училище и 35-годишнината на Основно училище „Юрий Гагарин“ – гр.Смолян, проф.д.п.н. Георги Манолов – президент на Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив и БИВШ ВЪЗПИТАНИК на училище „Юрий Гагарин“ ДАРИ ЕДИН КОМПЮТЪР И КНИГИ за ползване от персонала и учителите.

БЛАГОДАРИМ ВИ!