Бюджет

Бюджет 2024г.

Бюджет 2023г.

Отчети четвърто тримесечие

Отчет разход преходен остатък 4-то трим. 2020г. по дейности – д.322, 338

Отчет разход СЕС Образование за утрешния ден 4-то трим. 2020 г.

Отчет разход СЕС Подкрепа за успех 4-то трим. 2020 г.

Отчет приход СЕС Образование за утрешния ден 4-то трим. 2020 г.

Отчет приход СЕС Подкрепа за успех 4-то трим. 2020 г.

Отчет приход 4-то трим. 2020 г.

Отчет разход 4-то трим. 2020г. по дейности – д.322, 338, 713

Отчети трето тримесечие

Отчет разход – д. 322 3-то тримесечие

Отчет разход преходен остатък д 322 – 3 то трим.

Отчет разход – д. 338 Ресурсно подпомагане – 3-то трим. 2020 г.

Отчет разход преходен остатък д 338 – 3 то трим.

Отчет разход СЕС- Образование за утрешния ден 3-то трим. 2020 г.

Отчет разход СЕС Подкрепа за успех – 3-то трим. 2020 г.

Отчет приход СЕС – Образование за утрешния ден

Отчет – приход 3-то тримесечие 2020 г.

Отчет приход СЕС Подкрепа за успех