Фотоизложба ,,Хората на Родопа планина”

Нашите ученици се превърнаха в истински изледователи. С особен интерес проучваха родопските традиции и обичаи, родопските ястия и забележителности, след което представиха информацията под формата на фотоизложба – ,,Хората на Родопа планина’’.