История

star sky
ИСТОРИЯ, ГРАДЕНА С ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!

Развитието на образователното дело в смолянския край е минало през дълъг и труден път. Будното родопско население е чувствало нужда и е търсело начин да се просвещава още през годините на турското робство.  Първото килийно училище в града се е помещавало в църквата „Св. Георги“, а първото организирано светско училище се е намирало в района на „Чинара“. Условията за обучение са били много лоши. Сградата е ремонтирана многократно. Заниманията са се водили в една учебна стая без черна дъска, учебници и тетрадки.

През 1881 г. с доброволен труд на смолянчани е построена училищна сграда в двора на сегашната църква „Св. Дух“ и е открито първото начално училище, разполагащо с две класни стаи.

През 1902 г. турските власти предават сградата на гръцката оправа  до 1920г. Освобождението на Родопите през 1920г. заварва града с две начални училища и три прогимназии / в трите съставни на града селища/. По това време нашето училище функционира в частната къща на Георги Петров Узунов.

През 1918г. то прераства в прогимназия и съществува до 1941г. Същата година е завършена сградата на днешното първо основно училище, където се събират всички ученици от прогимназията.

От 1941г. до 1961г., в продължение на 20 години, училището е начално.

На 15 септември 1961г. се открива новата училищна сграда на днешното училище, преобразувано в основно. За директор е назначен Васил Йовков Христов, а за заместник директор Стоян Георгиев Присадов. През 1961 г. за патрон на училището е определен Юрий Гагарин.

В началото на 1971г. започва строителството на новото крило на училището, което е завършено през 1973г. и придава съвременния облик на сградата.