Из летописната книга

На V-то ОУ “Юрий Гагарин”

¨     1880 г. V-то ОУ “Юрий Гагарин” е създадено на 15.09.1881г. в двора на православния храм „Св. ДУХ” с доброволния труд на смолянчани.

¨     1902г. до 1911г. децата на горносмолянчани посещават разкритото в долната част на града училище. В края на същата година то е възстановено в частната къща на смолянчанина Георги Петров Узунов.

¨     1918г. Разкрива се прогимназия, просъществувала до 1941г.

¨     1941 – 1961г. Училището функционира като начално. Приключва строителството на основния корпус на нова сграда. На 15.09.1961г. училището прераства в основно. Разполага с 18 класни стаи.

¨     От 01.09.1961г. директор на училището става Васил Йовков Христов.

¨     1962г. Училището е преименувано на първият летец космунавт – Юрий Гагарин.

¨     1963г. Училището се утвърждава като едно от най – авторитетните учебни заведения в града и общината.