за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и “Училищно мляко” за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години.