Химн на ОУ „Юрий Гагарин“
 
Училище родно любимо
със име свято и неповторимо
„ЮРИЙ ГАГАРИН“ – наричаш се ти /2/
живееш с нашите тревоги и мечти
 
Припев:
Напред напред, нагоре и напред
към знанието се стремим  /2/
и космоса ще покорим          /2/
 
Ще носим святия завет
с едни гърди да бъдем по-напред
Да пазим планетата ни Земя                  /2/
името България във нашите сърца.   /2/
 
Припев:
Напред напред, нагоре и напред
към знанието се стремим  /2/
и космоса ще покорим .        /2/
 
 

Текст: Елена Иванова

Стефка Бакалова

Музика:  Стефка Бакалова